Kontakt

Lättast att få kontakt med oss är via mail till vsf@rannilen.se.
Alla styrelsemedlemmar får då en kopia i sin brevlåda.

Ordförande
Jesper Almquist
070-375 00 69
jesper.almquist88@gmail.com
Kassör
Karin Lindman
070-314 53 00
karin.lindman@yahoo.se
Sekreterare
Pontus Söderqvist
Ledamot