Välkommen till Rännilen

Välkommen hit, här hittar du som bor i Rännilens vägsamfällighet relevant information kring årsmöten, städdagar, fiber- och elnät m.m. Här finns även årsmötesprotokoll från både vägföreningen och tomtföreningen. Hittar du inte det du söker, välkommen att kontakta styrelsen.

Rännilens Vägsamfällighet har organisationsnummer 812000-3622 och är satt att förvalta gemensamhets- anläggningen Grindmossen Ga:1.

Värt att veta

  • Nyinflyttad?

    Skicka gärna dina kontaktuppgifter till föreningens mailadress vsf@rannilen.se

Bildgalleri

Kontakter för underhåll


Fibernät

Österåkers stadsnät har flera olika leverantörer, läs mer här >>


Vägunderhåll

Kvisslingbyvägens samfällighetsförening

Rännilens vägsamfällighetsförening


Slamtömning

Roslagsvatten

Tel. 08-540 835 00

info@roslagsvatten.se

Information om tömning >>


Sophantering

Roslagsvatten

Tel. 08-540 835 00

info@roslagsvatten.se

Hämtningsschema >>

Flygbild med markering över Rännilens tomtområde

Rännilens tomtområde

Se en kartvy över området.

Rännilens stadgar